PANNANS UNDERHÅLL

Värmepannan är en väsentlig del av ett hem, eftersom den ser till att du är varm under de kalla vinter- och höstdagarna. Om du för närvarande använder en kombipanna ser det också till att du kan använda varmvatten var som helst i huset! Säkert borde du inte tänka på situationen där du hamnar utan uppvärmning efter en lång arbetsdag? Tyvärr glöms regelbundet underhållet av centralvärme eller kombipanna, vilket fortfarande orsakar problem. Genom att låta din panna kontrolleras en gång (vart sjätte) år av en erkänd rörmokare i ditt område förhindras funktionsfel och det förblir varm året runt.

Slitage och dammutveckling

Två av de största synderna av fel i en centralvärme eller kombipanna är delar som visar slitage eller blir defekt. Dammutvecklingen i din panna kan också orsaka problem med pannans funktion. En erkänd rörmokare kan springa genom din panna och känna igen detta slitage i tid. Detta gör det möjligt att byta ut delarna i tid och därmed förhindra ett irriterande fel. Damm avlägsnas vanligtvis omedelbart under underhåll av din centralvärme eller kombipanna.

Kort sagt, vänta inte för länge och låt din centralvärme eller kombipanna kontrolleras i tid av en rörmokare i ditt område. När underhållet visar sig vara sent kan du i många fall använda ett haveri som i vissa fall också kan nås långt utanför kontorstid.

Kontakta oss som dina experter inom VVS i Göteborg!